เที่ยวลาว – ประเทศที่น่าท่องเที่ยวที่สุดในโลก ปี 2013


เที่ยวลาว – ประเทศที่น่าท่องเที่ยวที่สุดในโลก ปี 2013

%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a2%e0%b8%a7%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%a7-%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%a8%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%97

ภายหลัง สปป.ลาว ได้รับรางวัล ประเทศที่น่าท่องเที่ยวที่สุดในโลก ปี 2013  จากสภาการท่องเที่ยวและการค้ายโรป ซึ่งเป็นรางวัลสูงสุด สำหรับแขนงการดังกล่าว และได้มีพิธีมอบรับอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2013  ที่นครหลวงเวียงจันทน์ โดยประะะานสภาเป็นเกียรติมอบรางวัลให้แก่ท่าน สจ.ดร.  บ่อแสงคำ วังดารา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแถลงข่าว วัฒนธรรมและท่องเที่ยว สิ่งดังกล่าวได้สะท้อนให้เห็นถึงความอุดมทางด้านวัฒนธรรม และการสภาพการณ์พัฒนาการท่องเที่ยวลาวได้ขยายตัวขึ้น

จากผลสำเร็จดังกล่าว ก็มีผู้แทนหลายประเทศได้ส่งจดหมายแสดงความยินดี และชมเชยลาวที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติดังกล่าว คือ จดหมายของท่าน ศ.ดร. แอบตอบตุรกี ประธานสภาการท่องเที่ยวและการค้ายุโรป ก็ได้เน้นถึงความรู้สึกของตนว่า :

ผ่านการเยี่ยมลาวอย่างเป็นทางการนั้น ข้าพเจ้ารู้สึกเป็นเกียรติและภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่เห็นประเทศลาวเป็นประธานหนึ่งที่มีความสวยสดงดงามที่สุดในเขต และในโลก ซึ่งเป็นประเทศที่เต็มไปด้วยวัฒนธรรมอันดีงาม มูลเชื้อประวัติศาสตร์อันยาวนานและมีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติ

เป็นประเทศที่มีความประทับใจที่สุดในเอเชีย และข้าพเจ้าเชื่อว่า สปป.ลาว จะประสบผลสำเร็จในการพัฒนาการท่องเที่ยวในอนาคต เนื่องจากคนลาวเป็นคนที่มีนํ้าใจ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่  มีธรรมชาติที่สวยสดงดงาม และมีประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน ซึ่งสิ่งดังกล่าวได้กลายเป็นเงื่อนไขพื้นฐานให้แก่การพัฒนา การท่องเที่ยวของลาวในอนาคตให้มีความยั่งยืน

ส่วนจดหมายของท่านนาง มาเรีย กาบินิ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง สิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว ประเทศโรมาเนีย ที่ส่งถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแถลงข่าว วัฒนธรรม และท่องเที่ยวของลาว  ก็ได้แสดงความรู้สึกภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นข่าวจากโทรทัศน์แห่งชาติโรมาเนียเกี่ยวกับการจัดพิธีมอบรางวัล สปป.ลาว เป็นประเทศที่น่าท่องเที่ยวที่สุดของโลก ในปี 2013 ซึ่งได้จัดขึ้นที่นครหลวงเวียงจันทน์  ซึ่งพิธีดังกล่าวถือว่าเป็นการเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่ต่อผลสำเร็จในการพัฒนาการท่องเที่ยวลาว และข้าพเจ้ามีความยินดีว่า :

ภายใต้กรอบความร่วมมือของสภาการท่องเที่ยวและการค้ายุโรป  พวกข้าพเจ้าจะสืบต่อสนับสนุนลาว เป็นประเทศที่น่าท่องเที่ยวที่สุดในโลก และหวัง่าการร่วมมือระหว่าง โรมาเนีย กับ สปป.ลาว จะเป็นเส้นทางเสริมสร้างความสัมพันธ์อันแนบแน่น ระหว่าง 2 ประเทศ ให้มากขึ้นกว่าเก่า

สำหรับจดหมายแสดงความชมเชยจากท่าน เอกอัคราชทูต คาซัคสถาน ประจำประเทศโรมาเนีย ก็เป็นผู้หนึ่งที่ได้ร่วมกับคณะผู้แทนสภาและกระทรวงคาซัคสถาน  เข้าร่วมการประชุม ในวันที่ 26 เมษายน 2013 ของสภาการท่องเที่ยวและการค้ายุโรป ในการตัดสินมอบรางวัลให้ประเทศลาวเป็นประเทศที่น่าท่องเที่ยวที่สุดในโลก  ในปี 2013  ตัวแทนให้รัฐบาลคาซัคสถาน แสดงความชมเชยต่อรัฐบาลลาวที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติดังกล่าว และลาววันนี้จะกลายเป็นสิ่งกระตุ้นให้เกิดการพัฒนา และการส่งเสริมการท่องเที่ยวลาว เป็นที่ยอมรับของหลายๆประเทศในโลก

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s