เที่ยวลาว – ศูนย์อนุรักษ์ช้างลาวอ่างนํ้าเตรียน แขวงไชยะบุรี


เที่ยวลาว – ศูนย์อนุรักษ์ช้างลาวอ่างนํ้าเตรียน แขวงไชยะบุรี

 

%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a2%e0%b8%a7%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%a7-%e0%b8%a8%e0%b8%b9%e0%b8%99%e0%b8%a2%e0%b9%8c%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%b8%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b9%8c

สถานที่อนุรักษ์ช้างลาว อ่าวนํ้าเตรียน เมืองและแขวงไชยะบุรี นับเป็นสถานที่ท่องเที่ยว ที่มีลักษณะเพื่อการอนุรักษ์ช้างและดูแลการดำรงชีวิตของช้าง โดยผูกพันธ์วิถีชีวิต คนกับช้าง และยังเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอีกด้วย

%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a2%e0%b8%a7%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%a7-%e0%b8%a8%e0%b8%b9%e0%b8%99%e0%b8%a2%e0%b9%8c%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%b8%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b9%8c

%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a2%e0%b8%a7%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%a7-%e0%b8%a8%e0%b8%b9%e0%b8%99%e0%b8%a2%e0%b9%8c%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%b8%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b9%8c

ตามการรายงานของผู้รับผิดชอบศูนย์อนุรักษ์ช้างลาว อ่าวนํ้าเตรียน เมืองและแขวงไชยะบุรี ต่อผู้สื่อข่าวท้องถิ่น ในวันที่ 19 เมษายน 2016 ผ่านมาให้รู้ว่า สถานที่อนุรักษ์ช้างลาว เป็นโครงการที่มีเป้าหมายในการอนุรักษ์ช้างและธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม จึงกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของแขวงไชยะบุรี เพื่อตอบสนองตามแนวทางนโยบายของภาครัฐ ในการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวให้กลายเป็นเสาคํ้าอันสำคัญของเศรษฐกิจ แขวงไชยะบุรี แหล่งท่องเที่ยวอนุรักษณ์ช้าง ได้พัฒนามาตั้งแต่ปี 2011 อยู่ห่างจากเทศบาล เมืองไชยะบุรี ไปทางทิศตะวันตก 4 กิโลเมตร มีเนื้อที่ทั้งหมด 105 ไร่ ในนี้ กิจกรรมที่น่าสนใจ คือ ขี่เรือชมธรรมขาติ สถานที่เลี้ยงช้างเล็ก สถานที่ผสมพันธุ์ช้าง หรือ พิพิธภัณฑ์ช้าง การรักษาอนุรักษ์ช้าง และ การเกือช้าง ซึ่งมีที่พัก ร้านอาหาร ไว้บริการครบชุด

%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a2%e0%b8%a7%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%a7-%e0%b8%a8%e0%b8%b9%e0%b8%99%e0%b8%a2%e0%b9%8c%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%b8%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b9%8c

ในปีที่ผ่านมานี้ แหล่งท่องเที่ยว ศูนย์อนุรักษ์ช้างลาวอ่างนํ้าเตรียน สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศ เข้ามาเที่ยวชมกิจกรรมของช้างทั้งหมด 1300 กว่าคน โดยสร้างรายรับถึง 1 แสน 3 หมื่น ดอลล่าสหรัฐ ศูนย์อนุรักษ์ช้างลาวอ่างนํ้าเตรียน มีช้างทั้งหมด 12 ตัว ในนี้มี ช้างของศูนย์ 7 ตัว และช้างเข้ามา 5 ตัว จุดประสงค์ในการสร้างศูนย์อนุรักษ์ช้างลาว ให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยว ก็เพื่อสร้างจิตสำนึกความผูกพันธ์ระหว่างคนกับช้าง สิ่งสำคัญอีกปัญหาหนึ่ง ก็เพื่อเป็นการอนุรักษ์ช้างลาว ให้คงอยู่คู่กับประชาชนแขวงไชยะบุรี ตลอดไป

%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a2%e0%b8%a7%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%a7-%e0%b8%a8%e0%b8%b9%e0%b8%99%e0%b8%a2%e0%b9%8c%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%b8%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b9%8c

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s